Sergileme

Toplamda 11 adet salondan oluşan müzenin 10 salonunda yer alan sergilemede; antik dönemden günümüze kadar olan süreçte tarihsel sıralama ile zeytinyağı üretiminde geliştirilen teknolojiler ve zeytinyağının farklı kullanım alanları; eserler ve canlandırmalarla hikâyeci bir üslupta anlatılmaktadır. 

Zeytin ve Zeytinyağı Tarihi Müzesi bugün, Türkiye’de ve dünyada zeytinyağı tarihine ışık tutan önemli müze örneklerinden biridir.

 

Arkaik Dönem

Zeytinyağı çıkarmada bilinen ilk sistem İzmir’in Urla ilçesindeki Klazomenai antik kentinde açığa çıkarılmıştır.

Geçiş Dönemi

Zeytinden bilinen en erken yağ çıkarma yöntemi olan ayak yağı olarak bilinen yöntem sergilenmektedir.

Roma Dönemi

Romalılarda ve Roma'da tarihinde zeytin ve zeytinyağının yeri ...

Erken Bizans Dönemi

Erken Bizans Dönemi’nde zeytinyağı üretimindeki gelişmeler.

Geç Bizans Dönemi

Geç Bizans Dönemi ve Erken Osmanlı Dönemi'nde zeytinyağı üretim aşamaları.

Elektrik Gücü Dönemi

Buhar makinesi veya dizel makinelerle sağlanan iş gücünün yerini elektrikle sağlanan iş gücü almıştır.

Mahzen

Birinci salondan ikinci salona geçişte bulunan mahzende antik döneme ait farklı formlarda ampholar yer almaktadır.

Aydınlatma

Zeytinyağı, yemeklik olarak sofralarımıza gelmeden önce ilk olarak yağ kandillerinde yakıt olarak kullanılmıştır.

Roma Hamamı

Roma'da zeytinyağının kullanım alanları (güzellik, temizlik, sağlık, ...)

Toplu Sunum

Zeytinyağı üretiminde kullanılan farklı dönemlere ait presler/mengeneler ve önemli teknik detaylar.

Erken Sanayi Dönemi

Erken Sanayi Dönemi'nde, su ısı gücünün buhar gücüne dönüştürülerek kullanılması.

Şaraphane

Zeytin'in yolculuğunuda geldiği son nokta ve üzümle olan dostluğu.